Certified trainer

Marcella Richard

Marcella Richard is consultant bij Blinklane Consulting & trainer bij Gladwell Academy.

Boven de theoretische uitleg benadrukt ze vooral de praktische lessen en voorbeelden vanuit haar 6+ jaar ervaring als Senior Consultant bij BlinkLane Consulting en de verschillende bedrijven die ze in die tijd heeft begeleid in hun agile transformaties. Voorbeelden uit diverse sectoren waaronder luchtvaart, mobiliteit, bank- en verzekeringswezen voor grootschalige, internationale bedrijven komen aan bod. Haar expertise ligt in het ontwerpen en implementeren van organisatiemodellen en agile portfoliomanagement. Naast het vormgeven van een oplossingsrichting passend voor de organisatie in kwestie besteed ze veel aandacht aan de zachte kant van de transformatie zoals leiderschap en het creëren en behouden van momentum voor verandering. Marcella is gecertificeerd SPC.